Brandtätning

Vi på BN-Isol utför brandtätningar i hela Sverige och är alla certifierade brandtätare med Protegas brandtätningsprodukter. Tillsammans med brandtätningen utför vi en komplett brandtätningsdokumentation där man kan se vad som har brandtätats och på ritning, vart i byggnaden brandtätningen är gjord. I dokumentationen medföljer även godkännandebevis, intyg för brandtätning, byggvarudeklarationer, produktblad, sakerhetsdatablad samt bilder på några av brandtätningarna.

Brandcellsindelning är en viktig del i konstruktionen av en byggnad. Man ska försöka förhindra att brand och brandgaser tar sig från en brandcell till en annan. Det gör man genom att brandtäta alla genomföringar i brandcellen. Man tätar rör, kablar, ventilation samt hål i väggar och bjälklag så att de ska hålla samma brandtekniska krav som brandcellen.

Besök gärna protegas hemsida på www.protega.se

Protega