Mirum Galleria/Hageby Centrum, Norrköping

Om- och tillbyggnation av galleria.

Utfört arbete
Brandtätning, Ventilationsisolering
Mirum Galleria