Spinnrocken, Norrköping

Nybyggnation av bostäder i centrala Norrköping.

Utfört arbete
Brandtätning, Rörisolering, Ventilationsisolering
Spinnrocken Norrköping